• English
  • Українська

Історія створення кафедри

У червні 1996р. з метою забезпечення потреб Чернігівської області в сучасних, професійних, управлінських кадрах (наказ №60 від 10.06.1996) в університеті була створена кафедра менеджменту із трьохступеневою системою підготовки фахівців-менеджерів: бакалаврів і спеціалістів за спеціальністю «Менеджмент організацій» та магістрів (з 2004р.) за спеціалізацією «Менеджмент підприємств обробної промисловості».

Першим завідуючим кафедри був призначений широко відомий в Україні організатор науки та освіти, доктор технічних наук, професор, член кореспондент Інженерної академії України Котельніков Дмитро Іванович.
Він очолював кафедру з 10.06.1996 року по 01.10.1998 рік.

Першими викладачами кафедри були: Оліфіренко Л.Д., Олійченко І.М., Зуб Є.Ф., Шедіна В.Ю., Кудряшов В.П., Задорожна С.М., Калиновська І.С., Сугоняко Д.О., Дітковська М.Ю. – працювала зав. лабораторією, Хількевич С.М. – лаборантом кафедри.

З 01.10.1998 року по 06.03.2000 рік кафедрою завідував Бондар Василь Васильович – кандидат економічних наук.
Наукові інтереси: аграрний менеджмент, управління персоналом, менеджмент організацій.

З 06.03.2000 року по 30.06.2004 рік завідуючим кафедри був Юшин Сергій Олександрович – доктор економічних наук.
Наукові інтереси: філософія науки, державне управління.

З 01.07.2004 року кафедру очолює Бутко Микола Петрович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, дійсний член Інженерної академії й Академії економічних наук України.

Стратегічною метою кафедри менеджменту та державної служби є забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному і методичному рівні, з урахування сучасного етапу розвитку управлінської науки та врахуванням вимог роботодавців; проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти; формування конкурентоспроможного фахівця через здобуття молоддю необхідних культурологічних та професійних компетентностей.

Складові конкурентоспроможності кафедри: професійність, досвід  та креативність викладачів; активність та наполегливість студентів;  співпраця з професійними організаціями та роботодавцями.

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями: 073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр»,  «Магістр», «Доктор філософії»), 281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Магістр», «Доктор філософії»).  

Конкурентною перевагою бакалаврських та магістерських програм кафедри менеджменту та державної служби є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог сьогодення; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-управлінців для різних секторів економіки та державної влади; вміння випускниками застосовувати отримані теоретичні та методичні знання в умовах реальної економіки.