• English
  • Українська

Підручники

Бутко М.П, Олійченко І.М., Дітковська М.Ю., Ясько А.Г. та інші. Менеджмент якості в умовах поглиблення інтеграції. Підручник. – Ніжин: ТОВ “Аспект-Поліграф”, 2010. – 288 с.

Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю., Мурашко М.І., Олійченко І.М., Оліфіренко Л.Д. Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підручник з грифом Міністерства освіти і науки України (лист 1/11-12822 від 12.08.2014р.) / За заг. ред. Бутка М.П. [М.П. Бутко, І.М. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін.] – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 360 с.

Бутко М.П., Задорожна С.М., Іванова Н.В., Мурашко М.І., Олійченко І.М., Оліфіренко Л.Д., Самійленко Г.М. Виробничий менеджмент: підручник МОНУ (лист 1/11-12830 від 12.08.2014р.) / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.П. Бутка. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 424 с.

Бутко М.П., Бутко І.М., Мащенко В.П., Мурашко М.І., Оліфіренко Л.Д., Пепа Т.В. Самійленко Г.М. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом Міністерства освіти і науки України (лист МОНУ 322/470 від 29.08.2014р.) / За заг. ред. Бутка М.П. [М.П. Бутко, І.М. Бутко, В.П. Мащенко та ін.] – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 360 с.

Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. Бутка М.П. [Бутко М.П., І.М. Бутко, Дітковська М.Ю., Іванова Н.В., Олійченко І.М., Оліфіренко Л.Д., Повна С.В., Попело О.В., Пепа Т.В., Самійленко Г.М., Шабардіна Ю.В., Шевченко О.М., Трейтяк О.В., Харченко Ю.П.]. – К.: ЦУЛ, 2018. – 480 с. (протокол  ВР ЧНТУ № 10 від 30.10.2017 р.). на 2018 рик у звит НДР

Міжнародний менеджмент: підручник (виконаний колективом авторів у складі Бутка М.П., Дітковської М.Ю., Задорожної С.М., Іванової Н.В., Мурашка М.І., Олійченка І.М., Оліфіренко Л.Д., Пепи Т. В., Повної С.В., Попело О.В., Самійленко Г.М., Шевченка О.М.). – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 412 с.