• English
  • Українська

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота на кафедрі менеджменту здійснюється у розрізі: підготовки наукових кадрів з науковими ступенями; виконання тематичних науково-дослідних робіт за рахунок державного фінансування та за рахунок замовників; опублікування наукових видань (посібників, монографій, статей); апробації результатів наукових досліджень на наукових конференціях різного рівня; долучення до наукової роботи студентів.

Кафедрою здійснюються наукові дослідження за темами:
1. “Модернізаційні засади сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації владних повноважень” (номер державної реєстрації 0117U004541; 04.2017-04.2022 рр.);
2. «Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління та місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи: регіональний зріз» (№ ДР 0113U003163; 01.2013-12.2019 рр.).
2016