• English
  • Українська

Могографії

Бутко М.П., Акименко О.Ю. Інвестиційна домінанта сталого розвитку в умовах інтеграції: монографія. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2009. – 232 с.

Олійченко І.М. Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика: Монографія. – Ніжин: ТОВ “Аспект-Поліграф”, 2010. – 432 с.

Бутко М.П., Дітковська М.Ю. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління. Монографія. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2010. – 244 с.

Бутко М.П, Іванова Н.В. Транспортна компонента виробничої інфраструктури регіону: монографія – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2010. – 312 с.

Бутко М.П., Повна С.В. Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку: монографія. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010. – 252 с.

Бутко М.П., Шадура-Никипорець Н.Т. Глобалізаційні виклики та національний зміст продовольчої кризи: регіональний вимір: монографія / під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2012. – 352 с.

Бутко М.П., Самійленко Г.М. Кластерний підхід до розвитку базових галузей регіональної економіки в сучасних умовах: монографія  / під заг. наук. кер. д-ра екон. наук, проф. М.П. Бутка. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2012. – 372 с.

Бутко М.П., Мініна О.В. Ефективність використання нетрадиційних можливостей регіонального економічного простору в умовах поглиблення інтеграції : монографія. – Ніжин: «Аспект-Поліграф», 2013. – 344 с.

Бутко М.П., Мурашко М.І., Назарко С.О. Соціальні аспекти модернізації регіонального розвитку в умовах інтеграції ринку освітянських послуг: Монографія. – Чернігів: Десна Поліграф, 2013. – 240 с.

Оліфіренко Л.Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект: монографія. –  Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 356 с.

Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України в контексті євроінтеграції : монографія / М.П. Бутко. – К. : АМУ, 2016. – 452 с.

Бутко М.П. Становлення вітчизняного ринку флористичної продукції в умовах євроінтеграції: монографія / М. П. Бутко, І. В. Соломаха. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 294 с.

Бутко М.П., Шкарлет С.М., Волот О.І. Реальний сектор економіки України в умовах становлення інформаційного суспільства монографія. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 288 с.

Current trends of public management: collective monograph / collection of scientific papers; edited by Shkarlet Serhiy [Shkarlet S, Oliychenko I, Ditkovska M., and others] – Košíce, Slovakia, 2017. – 193 p.

Попело О.В. Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції . – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 425 с.

Popelo O. Knowledge economy as an innovation priority of the economy development : monograph / Olha Popelo. – Mauritius: LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 250 p.

Butko M., Popelo O. Competitiveness of Ukraine’s regions in eurointegrated conditions: monograph / Mykola Butko, Olha Popelo. – Mauritius: LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 383 p.