• English
  • Українська

Завідуючий кафедрою

Бутко Микола Петрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби, заслужений економіст України, дійсний член Інженерної академії й Академії економічних наук України.

Бутко Микола Петрович у 1971 році закінчив Інститут народного господарства (м. Київ), а у 1993 році Академію народного господарства (м. Москва). За вагомі здобутки та досягнення в сфері соціально-економічного розвитку регіону указом Президента України № 253 від 14 листопада 1997р. Бутко М.П. було присвоєно почесне звання “Заслужений економіст України”. Бутко М.П. працював генеральним директором виробничого об’єднання «Чернігівський радіоприладний завод», головою Чернігівської обласної державної адміністрації, Радником Президента України. 

За загальною редакцією М.П. Бутка видано навчальні посібники та підручників, серед яких «Управління виробництвом», «Регіональне управління: інноваційний підхід», «Системи і моделі: теорія, методологія, практика», «Управлінські рішення: евристичність, креативність, транспарентність», «Інвестиційний менеджмент: теорія і практика», «Менеджмент для публічної влади», «Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях», «Виробничий менеджмент», «Теорія прийняття рішень», «Проектний менеджмент: регіональний зріз», «Стратегічний менеджмент», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент», «Менеджмент для місцевих органів публічної влади».

Бутко М.П. є автором монографій: «Соціально-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Чернігівської області», «Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці», «Реформи і регіон», «Архітектоніка конкурентоспроможності регіонів України» та більше 200 наукових праць з проблем регіонального розвитку, методичних та методологічних розробок. Має великий практичний досвід роботи в галузях матеріального виробництва та регіонального управління.

Наукові інтереси: регіональний розвиток, державне управління, інвестиційний менеджмент, інноваційний менеджмент, міжнародний менеджмент.

ORCID: 0000-0002-8628-9444

Researcher ID: I-3869-2016