• English
  • Українська

Викладацький склад

Бутко

Микола
Петрович

Олійченко

Ігор
Михайлович

Попело

Ольга
Володимирівна

Шевченко

Олег
Миколайович

Повна

Світлана
Вікторівна

Самійленко

Галина
Миколаївна

Шабардіна

Юлія
Володимирівна

Дітковська

Марина
Юріївна

Попело Ольга Володимирівна – заступник завідувача кафедри, доктор економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчального посібника «Менеджмент інноваційної діяльності» та підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент».

Автор монографій «Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції», «Knowledge economy as an innovation priority of the economy development» та співавтор монографій «Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору», «Competitiveness of Ukraine’s regions in eurointegrated conditions», а також колективних монографій «Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки», «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку», «Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства».

Має понад 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни: «Міжнародний бізнес і глобалізація», «Міжнародний менеджмент», «Управління венчурним підприємництвом», «Основи наукових досліджень», «Регіональна економіка», «Логістичний менеджмент», «Основи бізнес-планування», «Планування і прогнозування діяльності підприємств».

Наукові інтереси: регіональна економіка, розвиток продуктивних сил, знаннєва економіка, інноваційно-інвестиційний розвиток економіки, підприємництво.

ORCID ID: 0000-0002-4581-5129

Reseacher ID: I-8572-2016

Олійченко Ігор Михайлович – доктор наук з державного управління, професор кафедри.

Автор монографії «Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика» та є співавтором колективної монографії «E-governance and quality of information in the state authority system. Current trends of public management». Всього має 155 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради з спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» в Чернігівському національному технологічному університеті.
Вчений секретар ЧНТУ.

Навчальні дисципліни: «Інформаційна політика та електронне врядування», «Організація діяльності в органах публічної влади», «Управління якістю», «Інформаційні системи в менеджменті», «Основи менеджменту», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Має 15-річний досвід роботи у науково-дослідних установах та 24-річний стаж роботи в закладах вищої освіти.

Наукові інтереси: Інформаційні технології в державному управлінні, Електронне урядування, Управління якістю в органах публічної влади. 

ORCID0000-0001-8424-5432

Researcher ID: I-4025-2016

Повна Світлана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Інвестиційний менеджмент: теорія і практика», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Проектний менеджмент: регіональний зріз», «Менеджмент для публічної влади», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів».

Є співавтором підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент».

Автор монографії «Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку» та співавтор «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку». Всього має більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Має 20-річний стаж роботи в закладах вищої освіти.

Навчальні дисципліни: «Теорія систем і системний аналіз», «Організація праці менеджера», «Інноваційний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Управління проектами», «Управління змінами та впровадженням інновацій», «Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами».

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційний розвиток економіки, структурні зрушення в економіці.

ORCID: 0000-0002-0654-9868

Researcher ID: G-9355-2016

Шевченко Олег Миколайович – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Інвестиційний менеджмент: теорія і практика», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Проектний менеджмент: регіональний зріз», «Менеджмент для публічної влади», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів».

Є співавтором підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент».

Проводить виховну та освітньо-культурну роботу серед студентів.

Навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Управління потенціалом організацій», «Психологія командної роботи».

Наукові інтереси: менеджмент; управління персоналом; конкурентоспроможність підприємства, регіонів; формування та функціонування регіональних ринків

ORCID: 0000-0002-2739-8018

Researcher ID: I-3593-2016

Самійленко Галина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Фінансова санація промислових підприємств», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів» та підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент», «Виробничий менеджмент», «Теорія прийняття рішень».

Автор монографії «Кластерний підхід до розвитку базових галузей регіональної економіки в сучасних умовах» та співавтор «Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки»

Навчальні дисципліни: «Теорія управління», «Теорія прийняття рішень», «Організація виробництва», «Управлінський аналіз».

Наукові інтереси: управлінські та організаційні аспекти промислового розвитку регіону, кластерний підхід до розвитку національної та регіональної економіки, інноваційний розвиток економіки

ORCID: 0000-0001-6844-647X

Researcher ID: V-9327-2018

Шабардіна Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри. 

Співавтор навчальних посібників: «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів» та підручника «Менеджмент інвестиційної діяльності». 

Співавтор колективної монографії «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку».
Має понад 40 опублікованих наукових та навчально-методичних праць. 

Навчальні дисципліни: «Стратегічне управління в організації», «Теорія конкуренції та конкурентоспроможності», «Менеджмент публічної влади», «Організація діяльності в органах публічної влади», «Інституціональне забезпечення публічної влади», «Політика європейської інтеграції», «Публічна політика». 

Наукові інтереси: регіональна економіка, розвиток продуктивних сил, екологічна політика та управління природокористуванням, муніципальний менеджмент.

ORCID ID: 0000-0001-8559-6381

Reseacher ID: H-1570-2016

Дітковська Марина Юріївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Інформаційні технології в регіональному управлінні», «Системи і моделі: теорія, методологія, практика», «Стратегічний менеджмент», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Quality Management», «Information Systems and Technology in Organizations». Всього має більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Є членом спеціалізованої вченої ради з спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» в Чернігівському національному технологічному університеті.

Має 19-річний досвід роботи у науково-дослідних установах та 23-річний стаж роботи в закладах вищої освіти.

Навчальні дисципліни: «Основи менеджменту та управлінської діяльності», «Психологія управління», «Менеджмент».

Наукові інтереси: Інформаційні технології в державному управлінні, Електронне урядування.

ORCID0000-0001-9286-5121

Researcher ID: I-4040-2016