• English
  • Українська

Викладацький склад

Бутко

Микола
Петрович

Олійченко

Ігор
Михайлович

Оліфіренко

Лілія
Дмитрівна

Попело

Ольга
Володимирівна

Шевченко

Олег
Миколайович

Повна

Світлана
Вікторівна

Самійленко

Галина
Миколаївна

Шабардіна

Юлія
Володимирівна

Дітковська

Марина
Юріївна

Олійченко Ігор Михайлович – заступник завідувача кафедри, доктор наук з державного управління, професор кафедри.

Автор монографії «Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика» та є співавтором колективної монографії «E-governance and quality of information in the state authority system. Current trends of public management». Всього має 155 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради з спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» в Чернігівському національному технологічному університеті.
Вчений секретар ЧНТУ.

Навчальні дисципліни: «Інформаційна політика та електронне врядування», «Організація діяльності в органах публічної влади», «Управління якістю», «Інформаційні системи в менеджменті», «Основи менеджменту», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».
Має 15-річний досвід роботи у науково-дослідних установах та 24-річний стаж роботи в закладах вищої освіти.

Наукові інтереси: Інформаційні технології в державному управлінні, Електронне урядування, Управління якістю в органах публічної влади. 

ORCID0000-0001-8424-5432

Researcher ID: I-4025-2016

 

Оліфіренко Лілія  Дмитрівна – заступник завідувача кафедри, доктор наук з державного управління, професор кафедри.

Співавтор навчальних посібників, підручників та колективних монографій «Управління виробництвом», «Регіональне управління: інноваційний підхід», «Системи і моделі: теорія, методологія, практика», «Управлінські рішення: евристичність, креативність, транспарентність», «Інвестиційний менеджмент: теорія і практика», «Менеджмент для публічної влади», «Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях», «Виробничий менеджмент», «Теорія прийняття рішень», «Проектний менеджмент: регіональний зріз», «Стратегічний менеджмент», «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів». Має понад 160 опублікованих наукових праць.

Має практичний досвід роботи у виробничих об’єднаннях України, Білорусі та країн СНГ.

Навчальні дисципліни: “Теорія конкуренції та управління конкурентоспроможністю”, “Виробничий менеджмент”, “Операційний менеджмент”, “Антикризові стратегії публічного управління”, “Регіональна політика та місцеве самоврядування”, “Публічна політика”, “Публічний дискурс”.

Наукові інтереси: державне регулювання економіки, регіональне управління та місцеве самоврядування, публічне управління та адміністрування

ORCID: 0000-0001-9187-1749

Researcher ID: F-7170-2016

Попело Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчального посібника «Менеджмент інноваційної діяльності» та підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент».

Автор монографій «Локалізація економічного простору регіонів України в контексті євроінтеграції», «Knowledge economy as an innovation priority of the economy development» та співавтор монографій «Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору», «Competitiveness of Ukraine’s regions in eurointegrated conditions», а також колективних монографій «Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки», «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку», «Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства».

Має понад 85 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Навчальні дисципліни: «Міжнародний бізнес і глобалізація», «Міжнародний менеджмент», «Управління венчурним підприємництвом», «Основи наукових досліджень», «Регіональна економіка», «Виробничий менеджмент».

Наукові інтереси: регіональна економіка, розвиток продуктивних сил, знаннєва економіка, інноваційно-інвестиційний розвиток економіки, підприємництво.

ORCID ID: 0000-0002-4581-5129

Reseacher ID: I-8572-2016

Шевченко Олег Миколайович – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Інвестиційний менеджмент: теорія і практика», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Проектний менеджмент: регіональний зріз», «Менеджмент для публічної влади», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів».

Є співавтором підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент».

Проводить виховну та освітньо-культурну роботу серед студентів.

Навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Управління потенціалом організацій», «Психологія командної роботи».

Наукові інтереси: менеджмент; управління персоналом; конкурентоспроможність підприємства, регіонів; формування та функціонування регіональних ринків

ORCID: 0000-0002-2739-8018

Researcher ID: I-3593-2016

Повна Світлана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Інвестиційний менеджмент: теорія і практика», «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Проектний менеджмент: регіональний зріз», «Менеджмент для публічної влади», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів».

Є співавтором підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент».

Автор монографії «Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку» та співавтор «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку». Всього має більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Має 20-річний стаж роботи в закладах вищої освіти.

Навчальні дисципліни: «Теорія систем і системний аналіз», «Організація праці менеджера», «Інноваційний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Управління проектами», «Управління змінами та впровадженням інновацій», «Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами».

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційний розвиток економіки, структурні зрушення в економіці.

ORCID: 0000-0002-0654-9868

Researcher ID: G-9355-2016

Самійленко Галина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Фінансова санація промислових підприємств», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів» та підручників «Менеджмент інвестиційної діяльності», «Міжнародний менеджмент», «Виробничий менеджмент», «Теорія прийняття рішень».

Автор монографії «Кластерний підхід до розвитку базових галузей регіональної економіки в сучасних умовах» та співавтор «Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки»

Навчальні дисципліни: «Теорія управління», «Теорія прийняття рішень», «Організація виробництва», «Управлінський аналіз».

Наукові інтереси: управлінські та організаційні аспекти промислового розвитку регіону, кластерний підхід до розвитку національної та регіональної економіки, інноваційний розвиток економіки

ORCID: 0000-0001-6844-647X

Researcher ID: V-9327-2018

Шабардіна Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри. 

Співавтор навчальних посібників: «Стратегічний менеджмент», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів» та підручника «Менеджмент інвестиційної діяльності». 

Співавтор колективної монографії «Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку».
Має понад 40 опублікованих наукових та навчально-методичних праць. 

Навчальні дисципліни: «Стратегічне управління в організації», «Теорія конкуренції та конкурентоспроможності», «Менеджмент публічної влади», «Організація діяльності в органах публічної влади», «Інституціональне забезпечення публічної влади», «Політика європейської інтеграції», «Публічна політика». 

Наукові інтереси: регіональна економіка, розвиток продуктивних сил, екологічна політика та управління природокористуванням, муніципальний менеджмент.

ORCID ID: 0000-0001-8559-6381

Reseacher ID: H-1570-2016

Дітковська Марина Юріївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.

Співавтор навчальних посібників «Інформаційні технології в регіональному управлінні», «Системи і моделі: теорія, методологія, практика», «Стратегічний менеджмент», «Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Quality Management», «Information Systems and Technology in Organizations». Всього має більше 100 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

Є членом спеціалізованої вченої ради з спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» в Чернігівському національному технологічному університеті.

Має 19-річний досвід роботи у науково-дослідних установах та 23-річний стаж роботи в закладах вищої освіти.

Навчальні дисципліни: «Основи менеджменту та управлінської діяльності», «Психологія управління», «Менеджмент».

Наукові інтереси: Інформаційні технології в державному управлінні, Електронне урядування.

ORCID0000-0001-9286-5121

Researcher ID: I-4040-2016