Професорсько-викладацький склад

Керівництво кафедри менедженту інноваційної діяльності та державного управлінняЗавідувач кафедри

Д.е.н., професор
Бутко Микола Петрович

Навчальні дисципліни: Стратегічний менеджмент, Публічне адіністрування, Економічна політика, Економіка

Наукові інтереси: регіональний розвиток, проблеми державного та регіонального управління, інвестиційний, інноваційний розвиток регіонів та підприємств


Заступники завідувача кафедри менеджментуОлійченко Ігор Михайлович – доктор наук з державного управління, професор кафедри.
Навчальні дисципліни: «Соціальна і гуманітарна політика», «Основи системного підходу», «Системи технологій», «Інформаційні системи в менеджменті», «Основи менеджменту», «Менеджмент якості».
Наукові інтереси: інформаційні технології в державному управлінні.
Оліфіренко Лілія Дмитрівна – доктор наук з державного управління, професор кафедри.

Навчальні дисципліни: «Операційний менеджмент», «Регіональне управління», «Організація виробництва у підприємствах обробної промисловості», «Галузеве управління у підприємствах обробної промисловості», «Державне управління».
Наукові інтереси: державне регулювання економіки, регіональне управління, управління галузевим розвитком.

Викладацький колектив кафедри менедженту інноваційної діяльності та державного управлінняДітковська Марина Юріївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри.
Навчальні дисципліни: «Інформаційні технології в державному управлінні», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій».
Наукові інтереси: інформаційне забезпечення в системі державного управління.Задорожна Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.
Навчальні дисципліни: «Основи менеджменту», «Адміністративний менеджмент», «Муніципальний менеджмент», «Управління людськими ресурсами », «Теорія управління», «Міжнародний менеджмент, “Менеджмент організацій”», “Моніторинг світових ринків”, “Основи наукових досліджень”, “Методологія і організація наукових досліджень”.
Наукові інтереси: міжнародний рух робочої сили, демографічна та соціальна політика, гендерна політика, ринок праці та зайнятісь в постіндустріальному суспільстві, профспілковий рух.Іванова Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.
Навчальні дисципліни: «Планування у підприємствах обробної промисловості», «Бізнес-планування», «Логістика», «Антикризове управління», «Корпоративне управління», «Управління конкурентоспроможністю».
Наукові інтереси: логістика, економічно-математичні моделі в управлінні, антикризове управління, інфраструктурний розвиток регіонів.Повна Світлана Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.
Навчальні дисципліни: «Теорія систем і системний аналіз», «Управління персоналом», «Організація праці менеджера», «Адміністративний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Управління проектами».
Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційний розвиток економіки, експертно-консультаційний механізм забезпечення сталого розвитку економіки.Самійленко Галина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри.
Навчальні дисципліни: «Вступ до фаху», «Теорія управління», «Теорія прийняття рішень», «Операційний менеджмент», «Організація виробництва у підприємствах обробної промисловості», «Управлінський аналіз у підприємствах обробної промисловості».
Наукові інтереси: розвиток промислового комплексу та управління промисловістю регіону.Скрипка Володимир Несторович – викладач кафедри.
Навчальні дисципліни: «Державна служба», «Організація діяльності державного службовця», «Міжнародний менеджмент», «Самоменеджмент».
Наукові інтереси: державна служба, організація діяльності державного службовця, протидія корупції в органах державного управління та місцевого самоврядування.Шабардіна Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри
Навчальні дисципліни: «Операційний менеджмент», «Організація виробництва у підприємствах обробної промисловості», «Управлінський аналіз у підприємствах обробної промисловості», «АРМ менеджера», «Регіональне управління», «Галузеве управління ПОП».
Наукові інтереси: розвиток природно-ресурсного потенціалу регіону, економіко-математичне моделювання в управлінні піприємствами, інформаційне забезпечення процесу управління підприємствомШевченко Олег Миколайович – кандидат економічних наук, доцент кафедри
Навчальні дисципліни: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Менеджмент у підприємствах обробної промисловості», «Самоменеджмент», «Організація кадрової роботи».
Проводить виховну та освітньо-культурну роботу серед студентів.
Наукові інтереси: менеджмент; управління персоналом; конкурентоспроможність підприємства, регіонів; формування та функціонування регіональних ринків.Хількевич Світлана Миколаївна – лаборант кафедри, секретар Державної екзаменаційної комісії з спеціальності «Державна служба» галузі знань «Державне управління».Бреус Оксана Сергіївна – старший лаборант кафедри, магістр спеціальності «Менеджмент організацій».