Абітурієнту

Графік роботи приймальної комісії:
Пн-Пт — з 9:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 14:00 ),
Сб, Нд — вихідний.
За додатковою інформацією звертайтесь в приймальну комісію за телефоном (0462) 95-21-14, E-Mail prijom@stu.cn.ua

ПРИЙОМ ЗАЯВ НА ВСІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Для осіб, які вступають на перший курс за результатами ЗНО - з 10 ЛИПНЯ по 1 СЕРПНЯ
Для осіб, які складають вступні випробування, або які вступають на старші курси - з 10 ЛИПНЯ по 24 ЛИПНЯ
ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ:
заяву на ім'я ректора (за єдиною формою);
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
шість кольорових фотокарток 3х4;
копію паспорта (1, 2 сторінка, сторінка з реєстрацією)(2 примірника);
копію ідентифікаційного номера (2 примірника).
Особи, які мають потребу в гуртожитку додатково подають конверт з маркою і зі зворотньою адресою.
Ксерокопії документів завіряють співробітники приймальної комісії безкоштовно при подачі в актовій залі.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними на­прямами, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Чекаємо Вас, наші майбутні студенти!


Інформація для вступників за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба»[center][/center]

Порядок вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.15010002 Державна служба регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №789 від 29.07.2009 р.
На навчання приймаються особи, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на конкурсній основі.
На навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.
На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам цього Порядку, та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
Особи, які відповідають вимогам цього Порядку, успішно склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.
На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Державне управління», та особи, щодо який існують встановлені законами обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебування на ній.
До заяви про вступ до вищого навчального закладу на навчання додаються особова картка форми П-2 ДС, автобіографія, медична довідка за формою № 086-О, шість фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри, направлення до вищого навчального закладу, а також копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
Прийом документів розпочинається з 11 липня до 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня по 30 липня.
Строк навчання за денною формою становить 12 місяців, на заочній формі навчання — два роки.
Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних екзаменів з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.
Вступні екзамени складаються державною мовою.
Зарахування слухачів на навчання проводиться щороку до 1 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє.
У разі зарахування на навчання за денною формою державний службовець, або посадова особа місцевого самоврядування звільняється із займаної посади відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України (322-08).
У разі зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладається у місячний строк договір між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом та слухачем.
Час навчання за денною формою та відпустки, що надається , зараховується випускникам до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування у разі, коли вони у місячний строк після закінчення навчання та відпустки розпочали роботу у відповідному органі або вступили до аспірантури чи докторантури з наукової галузі «Державне управління» на навчання з відривом від виробництва.
Навчання починається щороку з 1 жовтня.
На час навчання за державним замовленням за денною формою слухачам встановлюється стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи згідно з «Порядком обчислення середньої заробітної плати…».
Випускники, які навчалися за державним замовленням за денною формою, зобов’язані прибути на роботу в строк і за місцем, що встановлені тристороннім договором, відпрацювати в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування або за їх згодою та за погодженням з Головдержслужбою в іншому органі державної влади чи органі місцевого самоврядування не менше як п’ять років.